• Federation of Holiday Rooms and Apartments in Halkidiki 'Aristoteles'

  • Halkidiki - Rooms, Studios, Apartments

  • Get inside your Dreams

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Aнтичната Потидея

Античната Потидея е създадена през 600 г.пр.Хр. на шийката на полуостров Палини. 

Както личи от името на града, негов покровител е бил бог Посейдон. По време на похода на Ксеркс срещу Гърция през 480 г.пр.Хр. градът е покорен след обсада. Година по-късно обаче се възстановява и устоява на обсадата на Артабаз. Същата година е единственият град в антична Македония, който заедно с други гръцки полиси участва в битката при Платея. През 349/8 г.пр.Хр. градът последва съдбата на други полиси от Халкидики и влиза в царството на македоните. 

След като за около 40 години е изоставен, през 316 г.пр.Хр. Касандър издига на мястото на Потидея нов град, на който дава името си: Касандрия. До превземането на Македония от римляните (168 г.пр.Хр.) Касандрия се превръща в един от най-могъщите полиси в Македония. Вероятно към това време се отнася прокопаването на канала, което улеснява корабоплаването и дава тласък на търговията и икономическото развитие. През 168 г.пр.Хр. е превзет от римляните и познава нов период на разцвет. 

Упадъкът на града е свързан с нашествията на хуните, които през 540 нахлуват в Македония. Така въпреки усилията на Юстиниан, изворите от ХІV в. говорят за напълно запустелия град Касандрия. Неговата крепост, която е важна за отбраната на целия полуостров, е възстановена от Йоан VІІІ Палеолог през 1407 г., както и от венецианците по-късно. През 1430 г. градът е превзет от османците. По време на въстанието от 1821 г. отбранителните съоръжения са ремонтирани и повторно използвани, а към същото време се отнася повторното прокопаване на канала. През 1821 г. крепостта се укрепява и там се сражават храбро въстаналите жители на Халкидики преди "погубването на Касандра", известното клане, годишнината от което се отбелязва тържествено всяка година на 14 ноември. Градът е построен през VІІ в.пр.Хр. от коринтците на място, където дотогава е имало поселище с името Палини, и поради важното си местоположение става могъщ град. Това е единственият полис от Халкидики, който взима участие в битката при Платея и името му е изписано на бронзовия триножник, който победителите дарили на боговете.

More in this category: « Aнтичната Mенде