• Federation of Holiday Rooms and Apartments in Halkidiki 'Aristoteles'

  • Halkidiki - Rooms, Studios, Apartments

  • Get inside your Dreams

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Antička Potidea

Antička Potidea je onovana 600 pre n.e. u korenu poluostrva Palini. Kako se da zaključiti i iz samog imena, zaštitnik grada je bio Posejdon. U toku ratnog pohoda Kserksesa protiv Grčke 480. pre n.e. grad je nakon opsade poražen. Godinu dana kasnije je sakupio svoje snage i odbranio se od opsade Atavaza. Iste godine je bio jedini grad u Makedoniji koji je zajedno sa ostalim grčkim gradovima učestvovao u borbi Plateja. Godine 349-8 pre n.e. grad sledi sudbinu ostalih gradova na Halkidikiju i uključuje se u Makedonsku kraljevinu. Nakon otprilike 40 godina napuštenosti, godine 316 pre n.e. Kasandros gradi na mestu Potideje novi grad kojem daje svoje ime Kasandrija. U periodu koji sledi sve do okupacije Makedonije od Rimljana (168. god. pre n.e.) Kasandrija se razvila u jedan od najsnažnijih gradova u Makedoniji. Najverovatnije je u ovom periodu izgrađen i kanal, koji je olakšao plovidbe, tako da je dao podsticaj trgovini i ekonomskom razvoju. Godine 168 pre n.e. grad se potčinio Rimljanima i upoznao novi procvat. Kraj razvoja grada vezanje sa napadima Huna koji su 540. godine izvršili invaziju u Makedoniju. Tako, i pored svih pokušaja Justinijana u XIV veku, izvori govore o potpunom pustošenju grada. Njegovu je tvrđavu, značajnu za bezbednost čitavog poluostrva, popravio 1407. godine Ioanis Paleologos, a kasnije i Venecijanci. Godine 1430. grad se potčinio Turcima. Ustankom iz 1821. stara utvrđenja se popravljaju i ponovo koriste, dok se smatra da je u istom periodu izvršeno novo otvaranje kanala. Godine 1821. u tvrđavi se nalaze pobunjenici sa Halkidikija koji se snažno bore pre „uništenja Kasandre“, poznatog holokausta čija se godišnjica uz veliku svečanost obeležava svakog 14. novembra. Izgradili su ga u VII veku pre n.e. Korinćani tamo gde je nekad postojao grad Palini, a zbog svog izuzetnog položaja, postao je snažan. Bio je jedini grad na Halkidikiju koji je učestvovao u borbi Palijaca, a ime mu je zapisano na Bakrenom tronošcu koji su pobednici posvetili Bogovima.

More in this category: « Antička Mendi