• Federation of Holiday Rooms and Apartments in Halkidiki 'Aristoteles'

  • Halkidiki - Rooms, Studios, Apartments

  • Get inside your Dreams

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Градът е най-старото поселище в Халкидики. В Античността се е наричал Сермилия, е през Средновековието – Ермилия. Мястото е обитавано още от праисторически времена. Античната Сермила се е намирала на…
Крепостта се намира в местността Непоси и е построена през V в. върху място, което е обитавано поне от ІІ в.пр.Хр. Заключенията от теренните проучвания до момента са следните: На…