• Federation of Holiday Rooms and Apartments in Halkidiki 'Aristoteles'

  • Halkidiki - Rooms, Studios, Apartments

  • Get inside your Dreams

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Aнтичната Cермила

Градът е най-старото поселище в Халкидики. В Античността се е наричал Сермилия, е през Средновековието – Ермилия. Мястото е обитавано още от праисторически времена. Античната Сермила се е намирала на мястото, което днес се нарича Платя тумба. В този район се е намирала също античната Калиполи (днес археологически резерват). Наскоро в района беше открита монета, която датира от около 500 г.пр.Хр. Мястото е било метох на манастира Дохиар, като от това време е запазена вятърна мелница, която днес е забележителност. Храмът на свети Георги датира от 1818 г. По време на турското робство, през 1854 г. в Ормилия дебаркира военен отряд на бежанци от Македония, на който гръцкият крал Отон е наредил да предизвика въстание. То обаче е потушено от турците. На това място дебаркира е водачът на Критското въстание (1866-69 г.) Леонидас Вулгарис и капитан Георгакис Мадемохорианос, но също се провалят, победени от турците преди да развият силите си. [2]. В сградата на кметството някога е било килийното училище, изградено през 1909 г. и носещо монограм на султан Абдул Хамид с дата от 1907 г.