• Federation of Holiday Rooms and Apartments in Halkidiki 'Aristoteles'

  • Halkidiki - Rooms, Studios, Apartments

  • Get inside your Dreams

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Antički Sermili

Grad predstavlja najstarije naselje na Halkidikiju. U antičko doba zvao se Sermilia, a u srednjem veku Ermilia. Oblast je naseljena od praistorijskog doba. Antička Sermili se nalazila na mestu koje se danas naziva Platia Tumba. Takođe, u ovoj se oblasti nalazio i antički Kalipolis (danas arheološki prostor). Poslednjih je godina, na ovom području pronađen novčić koji datira iz 500 pre n.e. Oblast je bila parohija manastira Dohijara i iz tog je doba očuvana vodenica koja danas predstavlja turističku atrakciju. Crkva Agios Georgiosa (Sv. Đorđa) datira iz 1818. Za vreme perioda turske vladavine, Ormilia je bila mesto u kojem se 1854. iskrcao oružani korpus sastavljen od makedonskih prognanika, koji je Oton obrazovao kako bi izazvao generalni ustanak. Međutim, ovaj je ustanak ugušen od Turaka. Takođe, na istom su se mestu iskrcale i vođe kritskog ustanka (1866.-1869.), Leonidas Vulgaris i Kapetan Georgakis Mademohorianos, ali je i ovaj ustanak bio neuspešan i ugušen od Turaka skoro i pre nego što je i počeo [2]. U zgradi opštine nekada je radila osnovna škola. Zgrada je podignuta 1909. sa carskim monogramom Sultana Abdul Hamita koji datira iz 1907.

More in this category: Bogočuvana Tvrđava Neposi »