• Federation of Holiday Rooms and Apartments in Halkidiki 'Aristoteles'

  • Halkidiki - Rooms, Studios, Apartments

  • Get inside your Dreams

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Богопомазаната крепост непоси

Крепостта се намира в местността Непоси и е построена през V в. върху място, което е обитавано поне от ІІ в.пр.Хр. Заключенията от теренните проучвания до момента са следните: На върха на укрепен хълм, който е непревземаем поради местоположението си, е изградена най-голямата крепост в Халкидики Кастели, както я наричали жителите на Палеохори. Единствената връзка между хълма и планината е една тясна и стръмна пътека. От трите си страни хълмът се мие от реката Палеохоринос лакос, основен приток на Хавриас, чийто води бушуват в дълбоката 30-40 метра пропаст. Хълмът е заобиколен от особено красива природа с пищна растителност. Крепостта заема площ от 15 декара и е оградена от стена с дължина 800-1000 метра и височина 4-5 метра. Стената изглежда е имала три строителни фази, които се отличават на височина и показват как е била пристроявана след всяко разрушение.

More in this category: « Aнтичната Cермила