• Federation of Holiday Rooms and Apartments in Halkidiki 'Aristoteles'

  • Halkidiki - Rooms, Studios, Apartments

  • Get inside your Dreams

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Mанастирът Зигу

Манастирът Зигу (Франгокастро) е извън пределите на Света гора. Това е древен светогорски манастир, учреден в средата на Х в. и разрушен малко преди 1198 г. Днес е запазена отбранителната му стена с десет кули, която обгражда площ от 5,5 декара. Манастирската черква от първата четвърт на ХІ в. е запазена на височина до 4 метра. Това е кръстокуполен храм с два погребални параклиса, който има четири строителни фази. 10- Дирекция за византийски античности извършва систематични разкопки за разкриването и изучаването на строителната история на средновековния манастир Зигу, отбелязва археологът Йоаким Папангелос.