• Federation of Holiday Rooms and Apartments in Halkidiki 'Aristoteles'

  • Halkidiki - Rooms, Studios, Apartments

  • Get inside your Dreams

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Пещерата Петралона

Пещерата Петралона се намира на около един километър от село Петралона. Достъпна е за посетители от 1979 г. В нея световноизвестният учен доктор Арис Пулианос намира следи от обитаване от около 700 000 години. Това са най-старите известни предци на европейците, чиито следи са намирани до днес. 

Пещерата се прочува с палеонтоложките и палеоантроположките си находки от 1960 г., намерени по случайност от местния жител Христос Сариянидис. Това е прочутият вкаменен човешки череп. Стойността на находката и нейната уникалност са станали повод за множество проучвания във и извън пещерата. През 1968 г. и в периода 1974-1988 в пещерата провежда разкопки палеоантропологът Арис Пулианос. 

В публикациите му, посветени на пещерата, се говори за каменни и костни артефакти, но несистематизираният вид на публикациите не ни дава ясна представа за находките. Във всеки случай те са от изключителна важност и представляват първите свидетелства за живот в гръцкия географски ареал. От антроположка гледна точка вкамененият череп е изключително ценен, но сред специалистите няма единодушие за датировката му, и нещо повече – за оценката му. Основните възгледи се различават съществено и се смята, че черепът е принадлежал на човек, който е живял в епохата преди 700 000 години според едни учени, или 200 000 години според други. 

More in this category: Mетохът Флогитон »