• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Палаиоцхори - Неоцхори - Варвара-Vavdos

„АЛТЕРНАТИВНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ВАКАНЦИЯ”

Ако обичате ваканцията в планината, където буковете и дъбовете разхлаждат летните вечери и правят якето необходимост, посетете Палеохори, Неохори и Варвара! Места с подчертано традиционен привкус поради заниманията на местните хора и заобиколени от гъста гора, те ви карат да се чувствате, сякаш се намирате в едновременно в села на обикновени хора, но и на меланхолични и романтични поети. Разходете се в гората, заслушайте се в ромона на водите от малките поточета, наблюдавайте, ако имате смелост, диви прасета, които живеят на свобода и се откъснете от мисълта за ваканция на морето...

Additional Info