• Ομοσπονδία Τουριστικών Καταλυμάτων Χαλκιδικής "Αριστοτέλης"

  • Χαλκιδική - Δωμάτια, Studios, Διαμερίσματα

  • Σίγουρα την έχετε ονειρευτεί

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Katerina Menexe

Katerina Menexe

Αγαπητοί συνάδελφοι,

 

Στην εκδήλωση του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής, την Τρίτη 13/02/2024, στο Συνεδριακό Κέντρο παρουσιάστηκαν τα θέματα “Βασικές Αλλαγές στο Φορολογικό Σύστημα του 2024”
και “Ψηφιακή κάρτα εργασίας”
από τον Πρόεδρο του ΠΟΦΕΕ κ. Καμπάνη Βασίλη.
Στη συνέχεια ο κ. Νίκος Αρβανίτης, Αναλυτής-Μηχανογράφος της εταιρείας e connect  παρουσίασε τα ψηφιακά εργαλεία που υπάρχουν, για τη διαβίβαση στοιχείων στο mydata, την ψηφιακή κάρτα και άλλα.

 

Δείτε τις παρουσιάσεις των εισηγητών στον παρακάτω σύνδεσμο:

 

https://epihal.gr/imerida-me-pofee-ergatika-forologika/

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Προσοχή!!! Άλλαξε η πλατφόρμα δήλωσης επί των ακαθάριστων εσόδων και παρεπιδημούντων. Από 01/01/2024 θα πρέπει η δήλωση να γίνεται από την πλατφόρμα της ΑΑΔΕ ανά τρίμηνο και μέχρι 31/01/2024 χωρίς πρόστιμο. (Δηλώνετε το 2022 και το 2023 όσοι από εσάς έχετε οφειλές, αφού αφαιρέσετε ότι έχετε πληρώσει είτε στο Δήμο είτε στην προηγούμενη πλατφόρμα).
 
Όσοι από εσάς έχετε εξοφλήσει το 2022 και το 2023 δεν κάνετε κάποια ενέργεια επιπλέον.

 

Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τους λογιστές σας.

https://www.aade.gr/epiheiriseis/forologikes-ypiresies/teli-eidikoi-foroi/dilosi-apodosis-toy-teloys-diamonis-parepidimoynton-kai-toy-teloys-epi

 

Δείτε εδώ την ανακοίνωση:

https://dae.govapp.gr/news/diakopiypovolis

  

Από τη Γραμματεία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Επιχειρηματιών Τουριστικών Καταλυμάτων «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»

 

Όπως προκύπτει από την απόφαση  το τέλος επιβάλλεται ανά ημερήσια χρήση και ανά δωμάτιο ή κατάλυμα.

Η ισχύς της απόφασης άρχισε από την 1η Ιανουαρίου 2024.

Πιο συγκεκριμένα στην απόφαση “Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης του τέλους ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση, του τρόπου προσδιορισμού των προσώπων που είναι υπόχρεα στην απόδοση του τέλους, του χρόνου και της διαδικασίας επιβολής και απόδοσής του, του περιεχομένου, της διαδικασίας και του τρόπου έκδοσης του ειδικού στοιχείου – απόδειξης είσπραξης του, καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας”, προβλέπονται τα εξής:

1. Επιβάλλεται, υπέρ του Δημοσίου, τέλος ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση, το οποίο αντικαθιστά τον φόρο διαμονής, ανά ημερήσια χρήση και ανά δωμάτιο ή διαμέρισμα:
1 Α. Κατά τους μήνες Μάρτιο έως Οκτώβριο, ως εξής:
α) Για κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα της υποπερ. αα’ της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α’ 155):
αα) 1-2 αστέρων, ενάμισι (1,50) ευρώ,
αβ) 3 αστέρων, τρία (3,00) ευρώ,
αγ) 4 αστέρων, εφτά (7,00) ευρώ,
αδ) 5 αστέρων, δέκα (10,00) ευρώ,
β) σε ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα της υποπερ. γγ) της περ. β) της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014, ενάμισι (1,50) ευρώ,
γ) σε ακίνητα που διατίθενται μέσω βραχυχρόνιας μίσθωσης του άρθρου 111 του ν. 4446/2016 (Α’ 240) και του άρθρου 39Α του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013, Α’ 167), ενάμισι (1,50) ευρώ. Αν τα ακίνητα που διατίθενται μέσω βραχυχρόνιας μίσθωσης είναι μονοκατοικίες άνω των ογδόντα (80) τ.μ., επιβάλλεται τέλος ανθεκτικότητας δέκα (10) ευρώ,
δ) σε αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα – τουριστικές επιπλωμένες επαύλεις (βίλες) της υποπερ. αα) της περ. β) της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014, δέκα (10) ευρώ.
1Β. Κατά τους μήνες Νοέμβριο έως Φεβρουάριο, ως εξής:
α) Για κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα της υποπερ. αα’ της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014:
αα) 1-2 αστέρων, πενήντα λεπτά (0,50) ευρώ,
αβ) 3 αστέρων, ενάμισι (1,50) ευρώ,
αγ) 4 αστέρων, τρία (3,00) ευρώ,
αδ) 5 αστέρων, τέσσερα (4,00) ευρώ,
β) σε ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα της υποπερ. γγ) της περ. β) της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014, πενήντα λεπτά (0,50) ευρώ,
γ) σε ακίνητα που διατίθενται μέσω βραχυχρόνιας μίσθωσης του άρθρου 111 του ν. 4446/2016 και του άρθρου 39Α του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, πενήντα λεπτά (0,50) ευρώ. Αν τα ακίνητα που διατίθενται μέσω βραχυχρόνιας μίσθωσης είναι μονοκατοικίες άνω των ογδόντα (80) τ.μ., επιβάλλεται τέλος ανθεκτικότητας τέσσερα (4) ευρώ,
δ) σε αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα – τουριστικές επιπλωμένες επαύλεις (βίλες) της υποπερ. αα) της περ. β) της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014, τέσσερα (4) ευρώ.
2. Το τέλος βαρύνει τον διαμένοντα, που έκανε χρήση του δωματίου ή του διαμερίσματος κατά τις διακρίσεις της παρ. 1, επιβάλλεται μετά τη διαμονή του στο κατάλυμα και πριν την αναχώρησή του από αυτό, με την έκδοση «ειδικού στοιχείου – απόδειξης είσπραξης τέλους ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση», από τις επιχειρήσεις των παρ. 1 Α και 1Β και τους ιδιώτες της περ. γ) της παρ. 1 Α και της περ. γ) της παρ. 1Β
Το τέλος αποδίδεται από τις ως άνω επιχειρήσεις των παρ. 1 Α και 1 Β και τους ιδιώτες της περ. γ) της παρ. 1 Α και της περ. γ) της παρ. 1 Β, στη Φορολογική Διοίκηση με μηνιαίες δηλώσεις, οι οποίες υποβάλλονται μέχρι την τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα από αυτόν της έκδοσης κάθε «ειδικού στοιχείου – απόδειξης είσπραξης τέλους ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση».

 

Το Πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2024» υλοποιείται μέχρι τις 31.12.2024.

Προς ενημέρωση των μελών.

 

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 5061 ΦΕΚ Α 179/31.10.2023

 

Άρθρο 10

Παράταση προθεσμιών κατάταξης κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 6 ν. 4276/2014

 

 

γ. Η προθεσμία κατάταξης των καταλυμάτων της υποπερ. γγ’ της περ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 1, τα οποία λειτουργούν με βάση προϊσχύουσες τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές,

παρατείνεται από τη λήξη της έως τις 31.12.2023.

 

Μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας, η εγκατάσταση σφραγίζεται με απόφαση του Προϊσταμένου της οικείας Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού του Υπουργείου Τουρισμού μέχρι την προσκόμιση πιστοποιητικού κατάταξης ή γνωστοποίησης λειτουργίας καταλύματος χωρίς κατηγορία κλειδιών, από τον φορέα διαχείρισης του καταλύματος κατά τις κείμενες διατάξεις.

 

Εάν το πιστοποιητικό κατάταξης των ως άνω καταλυμάτων εκδοθεί έως τις 31.12.2022, η διάρκεια ισχύος του θα είναι πέντε (5) έτη. Εάν το πιστοποιητικό κατάταξης των ως άνω καταλυμάτων εκδοθεί από την 1.1.2023 έως τις 31.12.2023, η διάρκεια ισχύος του θα είναι τρία (3) έτη. Για τα καταλύματα που κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου αυτού έχουν καταταγεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, η ισχύς του πιστοποιητικού κατάταξης παρατείνεται για τρία (3) έτη από τη λήξη του.»

 

 

 

Από τη Γραμματεία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Επιχειρηματιών Τουριστικών Καταλυμάτων «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Ξεκινούν οι αιτήσεις για τους παρόχους του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού ΔΥΠΑ.

Πάροχοι του προγράμματος είναι τουριστικά καταλύματα και ακτοπλοϊκές εταιρίες, όπως ορίζει η Δημόσια Πρόσκληση. Οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων παρόχων θα υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) με τους κωδικούς TAXISnet, στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apozemioseis-kai-parokhes/parohoi-tourismou

Συγκεκριμένα η διαδρομή είναι: Αρχική – Εργασία και ασφάλιση – Αποζημιώσεις και Παροχές – Πάροχοι Κοινωνικού Τουρισμού

Η υποβολή των αιτήσεων από παρόχους θα είναι δυνατή από 30.05.2023 έως 05.06.2023, ανεξάρτητα από τον ΑΦΜ τους.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν τον ιστότοπο της ΔΥΠΑ:

https://www.dypa.gov.gr/koinonikos-toyrismos

Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου

Δείτε εδώ τη Δημόσια Πρόσκληση

https://www.dypa.gov.gr/koinonikos-toyrismos?tab=koinonikos-toyrismos-2023-2024&tab2=genikes-plirofories&tab3=

 

 

Από τη Γραμματεία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Τουριστικών Καταλυμάτων «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ  « Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»

22ας ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1 Τ.Κ. 63100 Πολύγυρος, Χαλκιδικής

Τηλ. 2371024992 fax 2371024692

e-mail: info@halkidiki-holidays.gr

site: www.halkidiki-holidays.gr

Facebook: @AristotelisPanhellenicFederation

 

Αγαπητοί συνάδελφοι,

 

Ανακοινώθηκε για το 2023 το πρόγραμμα του κοινωνικού τουρισμού του ΟΠΕΚΑ 6ήμερων διακοπών για 50.000 δικαιούχους.

Διάρκεια ισχύος από 5/7/2023 έως 30/5/2024. Δείτε παρακάτω την προκήρυξη του προγράμματος για τους παρόχους.

                                                                                              

https://opeka.gr/agrotiki-estia/ilektronikes-ypiresies-2/

 

https://opeka.gr/wp-content/uploads/2023/05/%CE%9F%CE%A1%CE%9F%CE%99-%CE%9A%CE%9F%CE%99%CE%9D%CE%A9%CE%9D%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%A5-%CE%99%CE%91%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%A5-%CE%A8%CE%A9%CE%9E%CE%A146%CE%9C9%CE%97%CE%93-%CE%A824.pdf

 

Οι επιχειρηματίες που συμμετείχαν στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού 2020,2021 ή/ και 2022 πρέπει και αυτοί να υποβάλουν ηλεκτρονική Αίτηση/Υπεύθυνη. Δήλωση συμμετοχής, η οποία όμως είναι προσυμπληρωμένη με βάση τα στοιχεία της αντίστοιχης Αίτησης/Υπεύθυνης Δήλωσης συμμετοχής που υπέβαλαν από το έτος 2020 και μετά και εφόσον απαιτείται επικαιροποίηση των δηλωθέντων στοιχείων, ο πάροχος προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες μεταβολές/τροποποιήσεις.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ, oι επιχειρήσεις που συμμετείχαν στο Πρόγραμμα ΛΑΕ από το έτος 2020 και μετά από τα απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής, φέτος, θα υποβάλλουν μόνο εκείνα, που έχουν τροποποιηθεί ή η ισχύς τους έχει λήξει και έχουν αντικατασταθεί. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει τροποποίηση ή μεταβολή (στην επωνυμία, στον εκμεταλλευτή επιχείρησης κλπ), απαιτείται μόνο η υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης 2023.

 

Η υποβολή των αιτήσεων θα λάβει χώρα αποκλειστικά από 15-05-2023 έως και 30-05-2023 .

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων της παρούσας δύναται να παραταθεί με απόφαση της Διοικητή/ Προέδρου της Διαχειριστικής Επιτροπής του ΛΑΕ.

Σελίδα 1 από 14