• Federation of Holiday Rooms and Apartments in Halkidiki 'Aristoteles'

 • Halkidiki - Rooms, Studios, Apartments

 • Get inside your Dreams

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • Home
 • Federation
 • Αnnouncements
 • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΜΕ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ COVID ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΜΕ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ COVID ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Δημοσιεύτηκε η προκήρυξη της Δράσης «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στην Κεντρική Μακεδονία» από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας συνολικού προϋπολογισμού 150 εκατομμυρίων ευρώ όπου θα ενισχυθούν οι επιχειρήσεις της Κεντρικής Μακεδονίας, που επλήγησαν από την πανδημία του κορονοϊού.

Πρόκειται για κεφάλαιο κίνησης, που θα δοθεί στις επιχειρήσεις για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τις δυσμενείς επιπτώσεις που έχει η πανδημία του κορονοϊού στα οικονομικά τους. Η ενίσχυση των επιχειρήσεων από την Περιφέρεια είναι συμπληρωματική των δράσεων της Κυβέρνησης για την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων από την πανδημία του κορονοϊού και κυρίως των οριζοντίων μέτρων για τη στήριξη των επιχειρήσεων.

Η συγκεκριμένη δράση αφορά την ενίσχυση των επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία, με τη μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης ως κεφάλαιο κίνησης για την κάλυψη εξόδων τους.

Η δράση επιχορηγεί Κεφάλαιο Κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης το
2019, με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 5.000€ και μέγιστο τα 50.000,00€.
Τα ποσά επί των οποίων θα υπολογιστεί το παραπάνω ποσοστό (50%) προκύπτουν από το άθροισμα:

· των Αγορών Εμπορευμάτων Χρήσης
· των Αγορών Α’ Υλών και Υλικών Χρήσης
· του συνόλου των Δαπανών για Παροχή Υπηρεσιών
· του συνόλου των Ενοικίων που καταβλήθηκαν στην χρήση από την επιχείρηση
· του συνόλου των Παροχών σε εργαζομένους (πλην αυτών που απασχολήθηκαν σε Αγροτικές - Βιολογικές δραστηριότητες)
· Διάφορα Λειτουργικά Έξοδα

Συγκεκριμένα ο υπολογισμός του αναλογούντος κεφαλαίου κίνησης (δημόσια χρηματοδότηση) προκύπτει από το άθροισμα των κάτωθι δηλωθέντων ποσών των πεδίων του έντυπου Ε3 του προηγούμενου έτους (χρήση 2019): 102, 202, 181, 281, 481, 185, 285, 485 πολλαπλασιαζόμενο  με 50%.

Δικαιούχοι της ενίσχυσης, δηλ. επιχειρήσεις που δύνανται να τύχουν δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο της παρούσας δράσης, είναι οι Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις που:

 • κατά το έτος 2019 απασχολούσαν λιγότερους από 50 εργαζόμενους,
 • νομίμως λειτουργούν στη Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας,
 • έχουν κάνει έναρξη δραστηριότητας πριν την 01/01/2019,
 • δεν ήταν προβληματικές την 31η Δεκεμβρίου 2019,
 • έχουν ως κύριο κωδικό δραστηριότητας ή δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα έσοδα σε έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ της Πρόσκλησης και στον οποίο να δραστηριοποιούνται αδιαλείπτως τουλάχιστον από 31/1/2020 και έως την ημέρα υποβολής της πρότασης.
 • λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα:
 • Ανώνυμη Εταιρία,
 • Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης,
 • Ομόρρυθμη Εταιρία,
 • Ετερόρρυθμη Εταιρία,
 • Ι.Κ.Ε,
 • Ατομική Επιχείρηση,
 • Ν.Ε.Π.Α.,
 • Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4430/2016 ως ισχύει,
 • Συνεταιρισμός
 • Δικηγορική Εταιρία του άρθρου 49 επ. του Ν. 4194/2013.

Δεν είναι επιλέξιμες δραστηριότητες του πρωτογενή τομέα παραγωγής γεωργικών προϊόντων καθώς και του τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας.  Στον οδηγό του προγράμματος που επισυνάπτουμε αναγράφονται οι επιλέξιμοι ΚΑΔ. Για να είναι επιλέξιμη μια επιχείρηση θα πρέπει σωρευτικά α) από τις 31/1/2020 και έως την ημέρα υποβολής της πρότασης να δραστηριοποιούνταν αδιάλειπτα σε έναν εξ αυτών και β) να είναι δηλωμένος είτε ως ΚΑΔ κυρίας δραστηριότητας είτε ως ΚΑΔ δραστηριότητας με τα μεγαλύτερα έσοδα."

Τα κριτήρια αξιολόγησης της δράσης είναι :

 • Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (ΕΜΕ) έτους 2019
 • Κέρδη προ Φόρων, Τόκων & Αποσβέσεων προς Κύκλο Εργασιών (EBIDA/Κ.Ε.) έτους 2019
 • Επίπτωση του Covid-19 στον Κύκλο Εργασιών της Επιχείρησης για το διάστημα 1/4/2020 έως 30/06/2020 σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα 1/4/2019 έως 30/06/2019

Το συνολικό αίτημα ελέγχου και η συνεπακόλουθη καταβολή της Δημόσιας Χρηματοδότησης θα πραγματοποιείται κατ’ επιλογή των δικαιούχων στο διάστημα από 01/01/2021 έως 31/03/2021.

Το αίτημα ικανοποιείται με την προϋπόθεση  ότι η επιχείρηση κατά την τελευταία μέρα του μήνα που προηγείται της αίτησης καταβολής του κεφαλαίου κίνησης απασχολούσε τον ίδιο αριθμό εργαζομένων με αυτόν που απασχολούσε κατά τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους.

Το καταβληθέν κεφάλαιο κίνησης θα πρέπει να έχει αναλωθεί εντός του 2021. Τούτο θα αποδεικνύεται από το έντυπο Ε3 του έτους 2021.

Επισημαίνεται ότι, μεταξύ άλλων, απαραίτητα δικαιολογητικά για την επιλεξιμότητα της πρότασης  είναι:

-Πιστοποιητικό καλής λειτουργίας από το Γ.Ε.ΜΗ. περί μη πτώχευσης, αίτησης για πτώχευση
και μη θέσης σε εκκαθάριση, με ημερομηνία έκδοσης το τελευταίο δίμηνο.
Σε περίπτωση μη δυνατότητας έκδοσης του πιστοποιητικού καλής λειτουργίας από το Γ.Ε.Μ.Η.
θα πρέπει να προσκομιστούν πρωτότυπα τα κάτωθι πιστοποιητικά, έκδοσης τελευταίου
διμήνου:
-Περί μη πτώχευσης και μη κατάθεσης αίτησης πτώχευσης από Πρωτοδικείο,
-Περί μη θέσης σε εκκαθάριση από ΓΕΜΗ,

-Περί μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση από ΓΕΜΗ

Η δράση υλοποιείται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), είτε με
απευθείας ενημέρωσή του, είτε με ενημέρωσή του μέσω διεπαφών. Η πρόσβαση στο ΠΣΚΕ παρέχεται
στους δικαιούχους των ενισχύσεων μέσω της ιστοσελίδας www.ependyseis.gr/mis και οι αιτήσεις
χρηματοδότησης υποβάλλονται από τους τελευταίους υποχρεωτικά μέσω αυτού.

Η ημερομηνία υποβολής των προτάσεων είναι 10/09/2020 και ώρα 10.00, ενώ ημερομηνία  λήξη υποβολής είναι η 09/10/2020 στις 15.00.

Για περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Επιμελητήριο Χαλκιδικής, κος Μήντος Δημήτρης, στο τηλέφωνο 2371024200 εσωτ. 6 και στο Κεντρικό Γραφείο Πληροφόρησης του ΕΦΕΠΑΕ, Οικισμός Λήδα- Μαρία, Κτήριο Ερμής (1ος όροφος), 6ο χλμ. Χαριλάου-Θέρμης, 57001 Θέρμη Θεσσαλονίκης και στο τηλέφωνο 2310480000 ή στο e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ή στο www.kepa-anem.gr (στην επιλογή "Στείλε το ερώτημά σου")

Η παρούσα Δράση υλοποιείται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με ΕΦ τον ΕΦΕΠΑΕ, με βάση το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την
υλοποίηση του ΕΣΠΑ 2014-2020.