• Ομοσπονδία Τουριστικών Καταλυμάτων Χαλκιδικής "Αριστοτέλης"

  • Χαλκιδική - Δωμάτια, Studios, Διαμερίσματα

  • Σίγουρα την έχετε ονειρευτεί

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Ιερά Κοινότητα

Ιερά Επιστασία: 23770 -23711, 23770 -23713

Πρωτοεπιστάτης: 23770 -23710

Aρχιγραμματέας: 23770 - 23710

Γραμματεία: 23770 -23224

fax: 23770 -23315

 

Διοίκηση Αγίου Όρους 

Όρους Γραμματεία: 23770 -23314

Διοικητής: 23770 -23230

Αναπλ. Διοικητής: 23770 -23290

 

Υπηρεσίες

Αστυνομικό Τμήμα Καρυών Γραμματεία: 23770 -23212

Διοικητής: 23770 -23260

 

Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛ.ΤΑ)

Καρυές: 23770 -23214

 

Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδας (Ο.Τ.Ε.)

Προϊστάμενος: 23770-23209, 23770-23990

Τεχνική Υπηρεσία: 23770 -23314

 

Ιατρείο Καρυών

Ιατρός: 23770-23217

 

Πυροσβεστική Υπηρεσία

Κλιμάκιο Καρυών: 23770-23199

 

Αυτοκίνητα μετακίνησης προσκυνητών

Καρυές: 23770-23266