• Ομοσπονδία Τουριστικών Καταλυμάτων Χαλκιδικής "Αριστοτέλης"

  • Χαλκιδική - Δωμάτια, Studios, Διαμερίσματα

  • Σίγουρα την έχετε ονειρευτεί

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων-Μεταφρασμένο Έντυπο Υποδοχής Πελάτη

Σε συνέχεια της ενημέρωσης σχετικά τον Νέο Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα,

σας αποστέλλουμε το έντυπο υποδοχής πελάτη μεταφρασμένο σε 3 εκδοχές - προτάσεις Ελληνικά - Αγγλικά, Ελληνικά - Γερμανικά, Ελληνικά - Ρώσικα.

Επίσης επισυνάπτουμε τις μεταφράσεις αυτούσιες, προκειμένου ο κάθε επιχειρηματίας τουριστικού καταλύματος να μπορεί να τις επεξεργαστεί και να διαμορφώσει το εν λόγω έντυπο όπως τον εξυπηρετεί.